אור גביזון

חוקרת ובקרית ביטחון

שירתה שירות קבע כקצינת חקירות במצ"ח (המשטרה הצבאית החוקרת). במסגרת שירותה, התמחתה בחקירות פליליות, כלכליות ומבצעיות, רחבות היקף ומורכבות. עתירת ניסיון בביצוע תשאולים, בקורות סמויות וגלויות בחברות קמעונאיות וכן בתחקורי מצלמות. בעלת רשיון חוקרת פרטית ממשרד המשפטים. 
חקירות | חוקרים פרטיים | בדיקת פוליגרף | מעקבים | חוקר פרטי בגידות