שבעה חטאים

סיפור מקרה על חקירת גניבה ממעביד ומעקבים

דני, מנכ"ל חברת "הפרי והגפן" הגיע באותו היום מוקדם מהרגיל לחברה. הוא הבטיח לילדיו כי ייקח אותם בערב למשחק של מכבי ולכן רצה להספיק את כל מה שתכנן לאותו היום ולצאת בזמן לביתו.

בימים כאלו, כשהגיע שעוד שררה החשיכה, היה רגיל לפתוח ראשון את משרדי החברה. ואולם, הפעם, משנכנס ללובי הכניסה, כבר הבחין באורות הדלוקים במשרדים. להפתעתו, קידמה את פניו לורה, מזכירתו של מנהל הכספים, שלמה, ואמרה לו כי שמעה אותו משוחח יום קודם על המשחק ועל רצונו להיות בזמן בבית, ושיערה כי יגיע מוקדם מאוד, כפי שהוא נוהג לעשות מזה שנים ארוכות במצבים אלו.

לורה ביקשה לשוחח עימו ביחידות. כשנכנסו לחדרו, היא אמרה לו, בהתרגשות מהולה בבהלה, שכבר תקופה ארוכה היא רוצה לספר לו משהו וחוששת שמא תיחשף. לכן, הגיעה במיוחד מוקדם לעבודה, כדי להצליח לדבר עימו, מבלי שאף אחד בחברה יראה. לורה סיפרה לדני ששלמה, מנהל הכספים, נעדר לפרקי זמן ארוכים מהחברה, גם כשאין רישום של ישיבות או פגישות ביומן. בנוסף, היא מצאה שבחצי השנה האחרונה, צריכת הדלק שלו הכפילה את עצמה, ללא כל הסבר. לורה ביקשה מדני, כי לא יחשוף אותה ולאחר ששוחחו עוד זמן מה, שבה לחדרה ולעבודתה.

דני לא ידע מה לעשות עם המידע שלורה הפקידה זה עתה בידיו. לורה עבדה מזה שנים ארוכות בחברה ונחשבה לעובדת נאמנה וחרוצה. תמיד חיבב אותה וגם לא נתפסה בעיניו כרכלנית. שלמה עבד בחברה רק שנתיים ועל-אף שלא הבחין בדבר חריג, הוא היה חייב להודות בינו לבין עצמו, כי לא התרשם ממנו במיוחד.

לאחר שהפך בדבר שוב ושוב, דני הגיע לפגישה עמנו. מאחר וכל שהיה ברשותו היה מידע גולמי וראשוני בלבד, ביקשנו ממנו כי ינפיק עבורנו דוחות תדלוק וכן יומן פגישות של החודשיים האחרונים.

מבדיקה ראשונית שערכנו, במהלך החקירה הסמויה, ראינו כי קיים פער עצום בין הפעילות המדווחת (פגישות וישיבות בסביבת העבודה, שסמוכה למקום מגוריו), לבין צריכת הדלק, שאפיינה בעלי מקצוע שהרכב משמש כלי לעבודתם.

על-מנת להתחקות אחרי שגרת יומו, ביצענו מעקבים אחרי שלמה מספר ימים ברציפות, ותיעדנו הכל בווידאו. וזה היה חשוב במיוחד- כי בלי לראות, היה באמת קשה להאמין…

גילינו ששלמה מגיע עם רכב קטן אחר לחברה, ואת רכב החברה משאיר לבנו, שמחלק באמצעותו עיתונים בבקרים. בנוסף, בנו האחר נצפה על-ידנו, כשהוא שואב דלק מרכב החברה בסופי שבוע. וגם שלמה בעצמו לא טמן ידו בצלחת- בזמן שדיווח על יציאה לפגישות וישיבות מחוץ למשרד, שלמה נצפה פעמים רבות מגיע למכבסה של אשתו… ועובד בה.

לאחר כשבוע, התחלנו בחקירה הגלויה של גניבה ממעביד ותשאלנו את שלמה במשרדי החברה. בתחילה שלמה הכחיש הכל ואולם, משהוצגו בפניו הסרטים, ביקש להיפגש עם עורך דין. הצענו לו להגיע עימו להסדר, במסגרתו הוא יתפטר מתפקידו, יוותר על הפיצויים ושאר התגמולים שמגיעים לו מכח הסכם העסקתו ובנוסף- ישיב לחברה סך של 250,000 ₪, כפיצוי על הנזק שהסב לה.

לאחר שעורך הדין הגיע, שוחחנו גם עימו, והלה הבין כי זו תהיה הדרך הטובה ביותר לשלמה לסיים את העסקתו בחברה, באופן יחסית מכובד, לאור ממצאי חקירת הגניבה.

שלמה נעתר לבסוף, התפטר והשיב לחברה את הכסף, שהיה סך הנזק שגרם לחברה, בהונאה ובגניבה.

כתבה ושינתה פרטים מזהים: רוית וקסברגר.


 
חקירות | חוקרים פרטיים | בדיקת פוליגרף | מעקבים | חוקר פרטי בגידות