ביצוע סקרי סיכונים

סקר סיכונים נועד לשיפור המערך הבטחוני של הארגון. באמצעותו, ניתן לשקף את כלל הסיכונים הבטחוניים, הכרוכים בפעילויות וכן במערכות ובתהליכים המהווים את ליבת הארגון. במסגרת הסקר ממופות כל החשיפות האמורות של הארגון, כתשתית לבניית תוכנית עבודה לצמצום הסיכונים וייעול הבקרה.

סקר הסיכונים כולל, בין היתר, הרכיבים המנויים להלן:

  • זיהוי תהליכי הליבה בפעילות הארגון ותיעודם.
  • מציאת הסיכונים התפעוליים (לרבות הונאות, מעילות וגניבות), הנלווים לתהליכים השונים.
  • בחינת הבקרות הקיימות, לרבות תהליכים וכלים קיימים וסיווגם (בקרות חשיפה/ מנע).
  • הערכת רמת הסיכון שנמצאה בכל אחד מהתהליכים, בהתאם לכללי המתודולוגיה המקובלת בתחום.
  • ניתוח הממצאים ומסירת המלצות למזעור הסיכונים שאותרו – ההמלצות יכילו כלים פרקטיים לצמצום הסיכונים שמופו במסגרת הסקר, בהתייחס לאופי הארגון והתנהלותו הייחודית.
  • מינוי מנהלי בטחון מתאימים והצבתם באתרים השונים.

מערכת האבטחה מוקמת ופועלת על בסיס תכנית, המושתתת על סקר סיכונים והערכת קשת האיומים על הארגון. מדובר בתכנית אופרטיבית, המותאמת לכל ארגון באופן ייחודי, ונגזרת ממערך הסיכונים המוערכים בארגון, בין היתר, בתחום האבטחה הפיזית, אבטחת המידע, התכנון ההנדסי ותכניות החירום. מערכת האבטחה הינה דינמית, ומורכבת מכוח אדם וטכנולוגיה, הפועלים בתוכה בסנכרון אופטימלי.

חבילת שירותים


 
חקירות | חוקרים פרטיים | בדיקת פוליגרף | מעקבים | חוקר פרטי בגידות