מצלמות ואמצעים טכנולוגיים

  • מומחיות בהתקנת מצלמות סמויות/גלויות וביצוע תחקורן מרחוק.  מטרת ההתקנה הינה איסוף מידע לצורך מעקב שוטף או חקירת אירועים מיוחדים.
  • שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים למניעת האזנות סתר וחשיפתן.
  • סייבר.

חבילת שירותים


 
חקירות | חוקרים פרטיים | בדיקת פוליגרף | מעקבים | חוקר פרטי בגידות