ניהול חקירות פרטיות

החקירות הפרטיות מבוצעות על-ידי חוקרים בעלי רשיון ממשרד המשפטים, יוצאי משטרת ישראל בתפקידים בכירים, באגף החקירות והמודיעין, ובעלי נסיון עשיר בטיפול בתיקים מורכבים ורחבי היקף

בתחום הפלילי- חברת מטפלת בחשד לגניבות ומעילות בארגונים, לרבות בגופים מוסדיים וכן בחשד למרמה והונאה של עובדי הארגונים עם גורמי חוץ, דוגמת ספקים וקבלנים. ככלי יעיל לצמצום גניבות ומעילות בארגונים, אנו מבצעים בדיקות מהימנות של עובדים: בדיקות שוטפות, בדיקות לפני גיוס ראשון לארגון או לפני קידום לתפקיד רגיש או בכיר בו.

אנו בעלי נסיון רב בניהול תיקי מרמה מורכבים, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. על-מנת להביא לביסוס החשדות לביצוע מעשי מרמה בארגון או להפרכתם, חברת W עושה שימוש מושכל בחבילת אמצעים, שמותאמת לכל מקרה ומקרה באופן ייחודי. אנו מבצעים חקירות, מעקבים, בדיקות מהימנות ובדיקות פוליגרף – כולם או מקצתם- בכדי להגיע לחקר האמת, ביעילות ובמהירות.

במידת הצורך ובהתאם לרצון הלקוח, חברת W תפעל על-מנת לבסס תשתית ראייתית מספיקה לפתיחה בחקירה במשטרה. יודגש, כי על-מנת לפתוח בחקירה, יש לבסס תחילה תשתית ראייתית של חשד סביר לביצוע העבירות הנטענות. כבעלי נסיון עתיר שנים במשטרת ישראל, ברשותנו הידע והיכולת לבסס את התשתית הראייתית הנדרשת.

מהי גניבה?

גניבה הינה מעשה אשר במהלכו נוטל ונושא אדם, ללא הסכמה, דבר בעל ערך אשר הינו נכסו של אחר. הגניבה צריכה להיעשות בחוסר תום לב ובמרמה, ובעת נטילת הדבר צריכה להיות כוונה מצד הגנב לשלול את בעלותו של האדם על הנכס באופן תמידי. נטילה זו יכולה להיות בתחבולה, בטעות הבעלים בידיעת הנוטל, בהפחדה ואף במציאת הדבר (כאשר ניתן להניח באמצעים סבירים שאפשר היה לאתר את בעלי הנכס) מבלי להחזירו.

גניבה בידי עובד הינה עבירה הזהה ביסודותיה לעבירת הגניבה הכללית. ואולם, בעבירת גניבה ממעביד גלום אלמנט נוסף של מעילה באמון. מאחר ומדובר במערכת יחסים, המבוססת על אמון הדדי, המעביד מתקשה להתגונן מפני 'אויבים' מבית. משכך– מייחס המחוקק חומרה מיוחדת לעבירה זו וקובע ענישה מחמירה בהשוואה לעבירת גניבה סתם. יש לציין, כי אין צורך להוכיח שהעובד קיבל מהמעביד משכורת, ודי בכך שהתקיים בין השניים יחס של נאמנות אשר הופר על ידי עבירת הגניבה.

גניבה בידי עובד ציבור הינה עבירה כלפיה מתייחסת מערכת המשפט במשנה חומרה, מאחר ועובדים בשירות הציבורי מצופים להיות בעלי טוהר מידות. הדברים נאמרים ביתר שאת כאשר מדובר בעבירות אשר בוצעו אגב הפרת אמון מוחלטת, הן כלפי הגוף הציבורי והן כלפי הציבור עצמו, כבעליה של הקופה הציבורית.

גניבות ומעילות בגופים מוסדיים- אופי הפעילות, המבנה הארגוני ומדרג הסמכויות, המייחדים את הגופים המוסדיים, וכן היקף הכספים המנוהל על-ידם, חושפים אותם לאפשרות של הונאות ומעילות מצד גורמים בתוך הגוף המוסדי, לרבות נושאי משרה ועובדים, ומצד גורמים מחוץ לגוף המוסדי , לרבות יועצים פנסיונים, סוכנים וספקי שירותים.

הונאה או מעילה של גורמים כאמור, עלולה לחשוף את הגוף המוסדי לסיכונים שונים, לרבות סיכון לחוסנו הפיננסי, סיכון תפעולי, משפטי ואחר. בנוסף, הונאה או מעילה של גורמים כאמור, הפועלים בשם הגוף המוסדי, עלולה לפגוע בשמו הטוב של הגוף המוסדי, באמון הציבור בו ובמוניטין שצבר במשך שנים ואף לפגוע באמון הציבור בכלל הגופים המוסדיים בישראל ובמערכת הפיננסית כולה.

מהי בדיקת מהימנות?

בדיקת מהימנות של עובדים– בדיקת מהימנות של עובדים, טרם גיוסם, הינה כלי יעיל לצמצום גניבות ומעילות בארגון. אנו בונים את הבדיקה באמצעות תמהיל של מספר כלי מדידה, שנבחרים בהתאם לפרופיל המשרה ולדרישות הלקוח, ומפורטים להלן:

ראיון אישי– ראיון אותו מבצע מתשאל מנוסה, המומחה בקריאת שפת גוף והצפת מידע רלוונטי (דוגמת עבר תעסוקתי, שירות צבאי, סמים, אלכוהול, הימורים וחובות).

מבחן מהימנות– מבחן ממוחשב, אשר נבנה ע"י פסיכולוגים, ומטרתו לבחון את רמת היושר הבסיסית של המועמד, תפיסת עולמו ונורמות ההתנהגות שלו.

בדיקת רקע ואימות קורות חיים (תחקיר ביטחוני)– הבדיקה מקיפה וטומנת בחובה את מירב המידע שניתן לאסוף באופן חוקי על האדם, אופיו, אמינותו והתאמתו לתפקיד אליו הוא מיועד. בין היתר, נבדק עברו הפלילי של המועמד (לרבות עבירות מס, ניגוד עניינים בחברה וכיו"ב עבירות 'צווארון לבן'); נבחנת מהימנות המסמכים שמסר וכן השכלתו (אימות תעודות ותארים); נערכות שיחות עם מעסיקים במקומות עבודה קודמים ועם ממליצים; נבדק עצם קיומן של תביעות המועמד נגד מעסיקיו הקודמים בבית הדין לעבודה ונבחן באם מדובר במועמד בעל נטייה למריבות ומאבקי כוחות עם עובדי החברה, ההנהלה ו/או לקוחות החברה. בנוסף, נבדק מצב כלכלי בעייתי של המועמד, דוגמת פשיטת רגל או צווי הוצאה לפועל התלויים ועומדים נגדו.

בדיקת פוליגרף – בדיקת רקע על עברו של המועמד. השאלות בבדיקת הפוליגרף מנוסחות בהתאמה למידע אשר עלה בתחקור ומשתנות בהתאם לסיכון הצפוי מהמועמד. בדיקת הפוליגרף מבוצעת ע"י מומחה לפוליגרף מטעמנו (ר' הרחבה בנושא תחת שירותי הפוליגרף שלנו) ומורכבת משיחה מקדימה, בניית שאלות הנוגעות ישירות לנושא הבדיקה, ביצוע הבדיקה וניתוח התוצאות.

חקירות פרטיות בתחום הכלכלי

אנו מבצעים חקירת יכולת כלכלית ומסוגלות לפרעון חובות.

חקירת יכולת כלכלית הינה חקירה המתבצעת על ידי חוקרים פרטיים מורשים ומטרתה- בדיקת איתנות כלכלית של חייב (אדם, חברה או עמותה), באמצעות איתור רכושו, וזאת לצורך גביית חובות וביצוע הליכי עיקול. החקירה מיועדת הן ללקוחות עסקיים כגון בנקים וחברות ביטוח והן ללקוחות פרטיים, אשר נקלעו למצב בו הם מתקשים לגבות חוב המגיע להם כדין. חקירה כלכלית תקל על בעל חוב לגבות את חובו, אם במסגרת משא ומתן בין הצדדים ואם במסגרת הליכים משפטיים.

במסגרת חקירת יכולת כלכלית, חברת W עושה שימוש בחוקרים מיומנים ומנוסים ובטכנולוגיות מתקדמות. מאחר ולעיתים קרובות, ממצאי החקירה מוצגים בערכאות השיפוטיות, אנו, כעורכי דין ותיקים, מנהלים את החקירה בהתאם לדיני הראיות, כדי שממצאיה יהיו קבילים בבית המשפט. בנוסף, על-מנת לחסוך בעלויות מיותרות, חברת תבנה עבורכם הצעה מדורגת, הכוללת חקירה כלכלית בסיסית ולאחריה- חקירות עומק, שתוכלו לבחור להפעיל בהתאם לצורך ולאור תוצרי החקירה הראשונית.

מה כוללת חקירת יכולת כלכלית? בחקירה כלכלית נבדקים היבטים שונים של מצבו הכלכלי של החייב. כך למשל, תיבדק כתובתו העדכנית של החייב, מקום עיסוקו ומקורות הכנסותיו. עוד יבדקו נכסים המצויים בבעלות החייב, כגון נכסי דלא ניידי, בארץ או בחו"ל, כלי רכב, כלי טיס, כלי שיט, ציוד הנדסי וכדומה. בנוסף, יאותרו, ככל שימצאו, חשבונות בנק בבעלות החייב או חשבונות בנק מוסווים שבשליטת החייב, קופות גמל, קופות חיסכון ותגמולים שונים, תביעות כספיות שהוגשו על ידי החייב בבית המשפט ותיקי הוצאה לפועל לזכות החייב. היקף החקירה הכלכלית תלוי בצרכי מזמין החקירה.

חקירות פרטיות בתחום העסקי

ליווי אנשי עסקים בכירים במהלך סכסוכים עסקיים, ממשקים עם רשויות החוק או בצמתים אסטרטגיים בארגון, בהם נדרש מודיעין תחרותי. ככלי תומך בקבלת החלטות עסקיות, אנו מבצעים גם בדיקות רקע של מתחרים או שותפים עסקיים פוטנציאליים.

ניהול סכסוך עסקי באופן נכון, נחוץ להתנהלות עסקית תקינה לא פחות מניהול מקצועי. בעיתות משבר, קבלת מידע רלוונטי אודות הצדדים לסכסוך הינה בעלת חשיבות עליונה בבחירת הדרך לפתרון הסכסוך.

יתרה מזאת, לעיתים מי מהצדדים לסכסוך בוחר להגיש תלונה באחת מרשויות החוק, על-מנת לזכות ביתרון במגרש העסקי ו/או בערכאה המשפטית. כעורכי דין בעלי נסיון רב שנים בתפקידי קצונה בכירים במשטרה, אנו נבאר עבורכם את המצב מבחינה משפטית ופלילית, נבהיר לכם את זכויותיכם ונציע לכם תכנית פעולה מפורטת, שמטרתה אחת- ניהול המשבר באופן המיטבי.

חברת W מאמינה בשילוב כוחות ובסיעור מוחות. לכן, לכל משבר נבחר את אנשי המקצוע המתאימים, שיתרמו באופן המירבי ליצירת פתרון מיטבי. כך למשל, ממשקים של אנשי עסקים בכירים עם רשויות החוק, לרב מלווים בחשיפה תקשורתית. על-מנת להביא למזעור נזקי החשיפה, נצרף לשולחן הדיונים מומחה לשיווק ברשת, שידאג לצמצום הפגיעה במוניטין ולאיזון המידע השלילי המופץ.

חקירות פרטיות בתחום האישות

מעקבים אחר בני/ות זוג, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

חקירות אישות הינן רגישות לאין שיעור, מאחר והן עשויות להשליך על גורל המשפחה. על פי הדין, לבגידה של בן או בת הזוג יש השלכות גם על החבות במזונות, על השיתוף ברכוש ועל החיוב בכתובה או היעדרו. עשויה להיות לכך גם השלכה על קשרי נישואין עתידיים של מי מהצדדים ועל כשרותם המשפטית של הילדים.

בנוסף, לבגידה השלכות פסיכולוגיות שלא יסולאו בפז- גילוי הבגידה מלווה לרוב ברגשות אשם בקרב הצד הבוגד, שעשוי עקב כך להיות בעמדה פשרנית אל מול הצד הנבגד.

מהם הסימנים המקובלים לבגידה?

התנהגות תמוהה ושונה בכל הנוגע לטלפון הנייד– דיבור שקט ואף חשאי בטלפון הנייד או הימנעות משיחה בנוכחות בן/ת הזוג; חשש כי בן/ת הזוג יחשפו ליומן השיחות או להודעות; היצמדות אובססיבית לטלפון הנייד; שימוש חדש בקוד לפתיחה; מחיקת הודעות ויומן שיחות; העלמת חשבונות טלפון; רכישת טלפון נייד חדש; העברה למצב שקט/רטט באופן קבוע; סגירת הנייד לעיתים תכופות.

שינוי הרגלים קיימים– כאשר מתנהל רומן יש שינוי מהותי בהתייחסות של הצד הבוגד להופעה שלו, לתזונה, להיגיינה וכיו"ב. בדרך כלל טיפוח ההופעה החיצונית שלהם יקבל משנה תוקף. בנוסף, יש לשים לב האם התחולל בהם שינוי ביחס לילדים, לבן הזוג (יכול להיות שינוי לטובה– אותות חנופה דוגמת הבאת פרחים, מתנות והכנת ארוחות ערב או שינוי לרעה– הזנחה, חוסר סבלנות), או שינוי בהרגלים אישיים– דוגמת מועדי כניסה למקלחת (מייד עם החזרה הביתה), יציאה לעבודה, התארכות שעות העבודה, ריבוי 'היעלמויות' לשירותים או למקלחת וצורך מוגבר בפרטיות.

הוצאת כספים מזומנים מהכספומט או פתיחת חשבון נפרד– ניהול רומן כרוך בהוצאות בילוי, ביגוד, שכירת דירה, קניות, מסעדות וכיו"ב. היות וחשבון הבנק, במרבית המקרים, הינו משותף, והשימוש בכרטיס האשראי מתועד, הוצאת כספים מזומנים מהכספומט היא האופציה המועדפת. אפשרות נוספת להתנהלות 'מתחת לרדאר', הינה פתיחת חשבון נוסף בבנק אחר, והפקדת המשכורת בו.
שינויים בהרגלים של יחסי האישות- שינוי דפוסי התנהגות מינית עשויים להצביע על קבלת הסיפוק המיני מחוץ למערכת הנישואין. הסממנים המקובלים הם ירידה בתשוקה, התחמקות מקיום יחסים, בתואנות שונות ומשונות, כמו גם רצון עודף ליחסי מין עם תאווה לחידושים וגיוונים בתחום זה.

חוגים חברתיים חדשים– בדרך כלל הצד הבוגד מנסה למצוא אמתלות ליציאה מן הבית בשעות לא מקובלות, דוגמת חוג חברים חדש, שאתם מנועים מלהכיר, או השתלמויות, חוגים ופעילויות חדשות בנפרד. יש לשים לב, אם החוג החברתי החדש מורכב מפנויים או גרושים ואם ניתן לחוש בהתלהבות מאורח חייהם.

התייחדות ממושכת עם המחשב– גם בשעות הקטנות של הלילה. בימינו, פרשיות אהבים רבות מתחילות בבגידות וירטואליות, שבמהרה הופכות לבגידות ממשיות. הצד הבוגד יקפיד שלא להשאיר את המחשב פתוח או זמין לצפייה של בן הזוג האחר, להגן על הכניסה בסיסמא, לסגור אחריו הדלת, למחוק קבצים, למחוק או לערוך היסטוריית גלישה, ולהשתמש בהגנות שונות.

התחייבות פתאומית לשעות נוספות בעבודה– אחת הדרכים לנהל רומן מחוץ לחיי הנישואין היא לגייס זמן פנוי בתואנה שהעבודה מצריכה השקעה מרובה יותר.

גילויים של עודף בטחון עצמי ביחס לעבר– רומן מעלה את הבטחון העצמי באופן תלול, ואם אין לכך סיבה אחרת שאפשר להצביע עליה, יכול בטחון עצמי גבוה, בניגוד לעבר, להצביע על קיום רומן.

במידה וזיהיתם כמה מהסממנים לעיל בהתנהגות בן/בת זוגכם, הדבר החשוב ביותר הוא להמשיך לנהוג כרגיל. אמנם אין זה דבר קל, אך להנחיה זו חשיבות מכרעת בחשיפת הבגידה. כל שינוי בהתנהגותכם עשוי לעורר חשד אצל הצד הבוגד, אשר יפעל באופן נמרץ יותר להסוואת הרומן.

כעורכי דין בעלי נסיון רב שנים בתפקידי קצונה בכירים במשטרה, אנו בקיאים בחוק הגנת הפרטיות ובסוגיית האזנות הסתר. לפיכך, נבנה עבורכם, באופן דיסקרטי לחלוטין, תיק ראיות מקצועי, שקביל בבית המשפט ויוכל לשמש אתכם, במידה ותחליטו לפתוח תיק נגד בן/בת הזוג. עבודת איסוף הראיות תבוצע ע"י עוקבים/בלשים מיומנים שלנו, בעלי רשיון ממשרד המשפטים, שצברו נסיון עתיר שנים במשטרת ישראל בביצוע מעקבים ותצפיות. כפועל יוצא, תהליך האיסוף יהיה יעיל, קצר ופרודוקטיבי.

חברת W מייעצת לכם להימנע מלהתקשר אלינו מהטלפון המשותף ולא לשתף אדם בכך שפניתם אלינו. על-מנת לייעל את הטיפול בעניינכם, מומלץ שתביאו עמכם תמונה של בן/בת הזוג, תמונה של המאהב/ת אם יש, סוג הרכב שלו/ה ומספרו ומירב הפרטים אודות חברים של בן/ת הזוג (כתובת, מספר טלפון, שעות העבודה, סדר יום, הרגלים). בנוסף, הביאו כל ראיה שהעלתה אצלכם את החשד (דוגמת תדפיסי שיחות, פתקים, מסמכים, פלטי חשבונות).

03-629-4000

הברזל 24 רמת החייל, תל אביב

חברת W חקירות וביטחון
חקירות פרטיות
51star1star1star1star1star

חבילת שירותים


 
חקירות | חוקרים פרטיים | בדיקת פוליגרף | מעקבים | חוקר פרטי בגידות